КЗП установила 350 неравноправни клаузи при компаниите за бързи кредити

КЗП установила 350 неравноправни клаузи
Снимка: КЗП

В момента тече анализ на общите условия към договори за потребителски и ипотечни кредити на банките

Комисията за защита на конкуренцията е направила обстоен анализ на договорите и общите условия към тях на над 40 небанкови финансови институции за отпускане на кредити на физически лица. При проверката са установени около 350 неравноправни клаузи, като са дадени предписания за отстраняването им. Това съобщи председателят на КЗП Димитър Маргаритов на пресконференция проведена вчера в София.

Повечето от небаковите институции са се съобразили и са ги отстранили, без да е било необходимо да се завежда иск в съда, което е спестило време и средства. „Установените неравноправни клаузи са свързани основно с ограничаването на някои права на потребителите, което ги поставя в неравностойно положение като страна по такива сделки. Много често търговците се изкушават да включват в своите общи условия клаузи, които правят кредитите предсрочно изискуеми в зависимост от правоотношения, които те са имали с трети лица, при които действително може да има някаква неизправност, но това в никакъв случай не означава, че ако един кредит се обслужва така, както е договорено, някакви други обстоятелства могат да влияят върху това той да стане предсрочно изискуем.”, даде пример Маргаритов.

Анализирани са и 37 договора и общите условия към тях за организирани туристически пътувания. 144 клаузи са обявени от КЗП за неравноправни. 21 от търговците са се съобразили с препоръките на контролния орган и са премахнали въпросните клаузи, а за 10 срокът тече. Срещу 2 дружества са заведени колективни искове, а за още 4 това предстои. Маргаритов посочи, че неравноправните клаузи при тях са свързани основно с опит за ограничаване отговорността на туроператора, когато възникват проблеми по вина на негови контрагенти, например превозвачи, но по закон туроператорът носи цялата отговорност за изпълнението на пакетното пътуване, така както е по програма.

В момента тече анализ на общите условия към договори за потребителски и ипотечни кредити на банките, предстои такъв и на застрахователните дружества.