Пореден спад на лихвите по депозитите

Пореден спад на лихвите по

Средните годишни лихви по депозитите за домакинства отчитат пореден спад през октомври, сочи статистиката на Българската народна банка. Депозитите за физически лица, договорени в левове са вървели със средна годишна лихва от 1.41% през октомври, а при тези договрени в евро лихвата е била 1.21%. За сравнение, месец по-рано, влоговете са били със средна годишна доходност от съответно 1.51% за тези в левове и 1.24% за тези в евро.

Година по-рано, доходността на влоговете за домакинства е била 2.65% за депозитите в левове и 2.49% за тези в евро.

На фона на тези данни, лихвите по кредитите за физически лица също отчитат леко понижение. Заемите за потребление, договорени в левове са вървели със средна годишна лихва от 10.51% орез месец октомври, а тези договорени в евро - с 7.05%. За сравнение, месец по-рано, средната годишна цена по потребителските заеми е била съответно 10.72% за договорените в левове и 7.12% за тези в евро.

Лихвите по жилищните кредити в евро обаче отчитат леко повишение на месечна база. През октовмри те са били със средна годишна лихва от 5.95%, докато лихвата месец по-рано е била 5.84%.

Лихвите по жилищните заеми договорени в левове възлизат на средно 5.60% през октомври при средно 5.72% през предходния месец септември.