"Дънди прешъс металс" получи разрешение за проучвания в благоевградско

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години

„Дънди прешъс металс Крумовград“ ЕАД, с. Челопеч, обл. София, получи резрешение от правителството да извърши проучвания и търсене на метални полезни изкопаеми - подземни богатства в площ „Трите баби“, разположена в землищата на селата Боголин, Вълкосел, Жижево, Кочан, Крибул, Сатовча, Слащен, Туховища и Фъргово, община Сатовча и село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години, като минималният очакван размер на инвестициите в търсене и проучване е над 180 000 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 5 500 лв. Това стана ясно след днешното заседание на Министерски съвет.

В площ „Тетрата-2“, разположена в землището на с. Летовник, общ. Момчилград, обл. Кърджали, „Родопастрой“ ООД ще проучва подземни богатства, реши още кабинета. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 1 година. Очакваният размер на инвестициите е над 21 000 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – близо 2100 лв.

Бургаското дружество „Европроект“ ЕООД получава концесия за добив на строителни материали - трахити, годни за производство на фракции за пътни основи и асфалтови смеси, от находище „Брешнела“, разположено в землището на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас. Концесията се предоставя за срок от 25 години. Предвижда се размерът на инвестициите за срока на концесията надхвърли 300 000 лв., а за мероприятия по опазване на околната среда се планират малко над 70 000 лв., пише в съобщението на пресцентъра на кабинета.