БАН: Максимумът, който може да се постигне в България, е нулев естествен прираст

БАН: Максимумът, който може да
Снимка: google maps

България заедно с другите страни от Източна Европа няма големи резерви за подобряване на демографската ситуация от гледна точка на раждаемостта

Максимумът, който може да се постигне в България, е нулев естествен прираст. Това каза директорът на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките /БАН/ проф. Митко Димитров на конференция "Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г. - приоритети и предизвикателства", предава БТА.

Форумът, организиран от Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, е в Гранитна зала в Министерския съвет.
Проф. Димитров представи официалните резултати от доклад, разработен по инициатива на МТСП от екип учени от БАН. Темата на доклада е "Цели, приоритети и политики за изпълнение на стратегията за демографско развитие на Република България".
Според учените може да се постигне умерено увеличаване на раждаемостта в границите на 10-11 промила и по-чувствително намаляване на смъртността до 11-12 промила.

България заедно с другите страни от Източна Европа няма големи резерви за подобряване на демографската ситуация от гледна точка на раждаемостта, каза проф. Димитров. По думите му от данните за раждаемостта е видно, че темповете й зависят в голяма степен от икономическото развитие - до 2008-2009 година има тенденция нагоре, а след това рязко във всички страни отива надолу.

Младите семейства трябва да имат стабилност в работата и доходите, но и перспектива пред себе си, коментира проф. Митко Димитров. Според него очакванията са, че в години с добър икономически растеж може да се очаква с половин-един промил повишение на раждаемостта.

България на фона на останалите източноевропейски страни е с най-лошата позиция за смъртност, която надхвърля петнайсет промила при средно ниво за Източна Европа - 12 промила и средно за ЕС - 10 промила. Според проф. Димитров, когато се говори за естествен прираст, основните резерви могат да бъдат търсени в снижаване на смъртността.

В България смъртността по възрастово разграничение надхвърля средната в ЕС, като при мъжете разликите са много осезаеми, особено от 45-46 години нагоре, каза Димитров. Той коментира, че може би е време да се върне лозунгът "пазете мъжете, те са най-крехката част от обществото". По думите му преждевременната смъртност на мъжете е не само лична трагедия за семействата, но оказва влияние и на икономиката.

Според БАН има резерви да се намали преждевременната смъртност в България с 20 процента, което означава петнайсет-двайсет хиляди живота спасени.
Върху смъртността оказват влияние различни болести, но три групи болести дават 70-85 процента от смъртността във всички възрастови групи - новообразувания, болести по кръвообращението, външни причини за заболеваемост.

От БАН препоръчват и по-активна политика към привличане на емигранти и завръщане на българи в чужбина.

Като целеви стойности могат да бъдат заложени - завръщане от 60 хиляди до 180 хиляди души български емигранти, привличане на етнически българи от чужбина от 5000 до 10 000 годишно, както и създаване на условия за привличане на емигранти от страни, стремящи се да се присъединят към ЕС - от 45 000 до 185 000 души.